English version
Bilety


Home Speakers EC1 Open Day Contact

Polityka prywatności

1. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez CD PROJEKT S.A. danych osobowych podanych przez Ciebie w procesie rejestracji na Promised Land Art. Festival, który odbędzie się w dniach 27-30 września 2016 roku. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez CD PROJEKT S.A. danych osobowych może uniemożliwiać rejestrację na Promised Land Art Festival.

2. Administratorem danych osobowych jest CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 (kod pocztowy 03-301), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000006865, numer NIP 734 – 286- 71- 48, numer REGON: 492707333, o kapitale zakładowym w wysokości 95.160.000 złotych, w całości wpłaconym

3. Promised Land Art Festival jest przeznaczony wyłącznie dla osób zajmujących się sztuką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej. CD PROJEKT S.A. przetwarza dane osobowe w celu oceny, czy spełniasz minimalne wymogi w tym zakresie oraz wypełnienia obowiązków wynikających z umów zawieranych pomiędzy CD PROJEKT S.A. a Tobą.

4. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.